Pogrzeb świecki

ozdoba

Nie każda osoba utożsamia się z wiarą. Bywają osoby, które do końca pozostają sceptyczne zasadami głoszonymi przez wiele związków wyznaniowych. Inni, chociaż nie utożsamiają siebie z ateizmem, nie chcą, aby w dniu ich pogrzebu obecna była osoba duchowna. Taką decyzję należy uszanować i zorganizować pożegnanie bez elementów religijnych. Każdy pogrzeb świecki we Wrocławiu organizujemy zgodnie z oczekiwaniami rodziny. Dbamy o odpowiednią oprawę muzyczną i zapewniamy świeckie utwory żałobne oraz organizujemy kondukt żałobny.

swiecki pogrzeb

Świecka uroczystość pogrzebowa

Pogrzeb o charakterze świeckim przeprowadza mistrz ceremonii. Jego celem jest pożegnanie drugiego człowieka w sposób nadzwyczaj godny. Dlatego swoją uwagę skupia na dokonaniach, marzeniach i tym, jaki był drugi człowiek. Jeśli rodzina wyrazi taką wolę, w dniu pogrzebu mogą pojawić się elementy nawiązujące do życia, jakie wiodła osoba zmarła. Ponadto, jeśli rodzina nie ma siły odczytać mowy pogrzebowej, może ją przeczytać mistrz ceremonii. Wszystkie elementy przebiegu świeckiej ceremonii pogrzebowej, zostaną ustalone w biurze zakładu Roch&Abel i zrealizowane w sposób satysfakcjonujący najbliższych osoby zmarłej.